Procedure voor het aanvragen van logopedie bij het ziekenfonds

1. VOORWAARDEN
Beantwoorden aan de voorwaarden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
2. AANVRAAG
Moet bestaan uit:
 • een attest van een geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts, revalidatie-arts of neuroloog)
 • een logopedisch verslag + behandelingsvoorstel.
 • een speciaal aanvraagformulier te ondertekenen door de ouders/patiënt en voorzien van een kleefbriefje van de mutualiteit.
 • een IQ-bepaling en een gehoortest indien de aanvraag een vertraagde spraak- en taalontwikkeling betreft.
 • 3. BESLISSING
  Deze wordt schriftelijk door het ziekenfonds meegedeeld aan de ouders/patiënt en aan de logopediste.
  4. PERIODE

  De goedkeuring loopt nagenoeg steeds voor max. 12 maanden maar kan eventueel nog 1 x 12 maanden verlengd worden (= max 2 jaar).

  Er kan een kortere periode goedgekeurd worden overeenkomstig de periode die door de arts voorgeschreven werd.
  5. VERLENGING

  Aanvragen door verlenging dienen te worden ingediend in het ziekenfonds voor het verstrijken van de einddatum.

  De procedure is dezelfde als bij de eerste aanvraag (zie punt 2)

   

   

  Logopedie, Maldegem, Donk, Kleit, Adegem, Middelburg, Sint-Laureins, Sijsele, leerproblemen, articulatiestoornissen, taalproblemen, stemproblemen, laryngectomie, dyslexie, uitspraak, leesstoornissen, rekenstoornissen, spellingsstoornissen, Eeklo