In volgende gevallen kan u een logopedist raadplegen.

Leerproblemen:

 • dyslexie (leesstoornis),
 • dysorthografie (spellingsstoornis),
 • dyscalculie (rekenstoornis),
 • problemen met het studeren (bij zowel lagere schoolkinderen als leerlingen uit het secundair onderwijs)

Articulatiestoornissen:

 • uitspraak bij kleuters, lagere schoolkinderen, jongeren of volwassenen,
 • uitspraak bij studenten in opleiding (bv. onderwijs, logopedie,…),
 • articulatieproblemen door ziekte (dysartrie)

Afwijkend mondgedrag  en slikken:

 • duimzuigen,
 • open mond gedrag,
 • tongpersen,
 • orthodontische behandeling

Taalproblemen:

 • taalachterstand bij kleuters of lagere schoolkinderen,
 • afasie bij volwassenen,
 • taalproblemen in het beroep (bv. onderwijs)

Stemproblemen:

 • door verkeerd stemgebruik,
 • optimaliseren van de professionele spreekstem,
 • bij stembandknobbels of poliepen,
 • stembandverlamming,
 • na ziekte/operatie of ongeval 

Laryngectomie:

 • slokdarmspraak (oesophageale spraak),
 • knoopspraak (trachea-oesophageale spraak)

 

 

Logopedie, Maldegem, Donk, Kleit, Adegem, Middelburg, Sint-Laureins, Sijsele, leerproblemen, articulatiestoornissen, taalproblemen, stemproblemen, laryngectomie, dyslexie, uitspraak, leesstoornissen, rekenstoornissen, spellingsstoornissen, Eeklo