Tarieven en terugbetaling voor logopedie.

 

Daar de praktijk geconventioneerd is, zijn de honoraria vastgesteld door het RIZIV.

 

Voor gedetailleerde informatie verwijs ik u door naar de website van het RIZIV.

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de honoraria.

 

Deze kunnen jaarlijks wijzigen (laatste wijziging dateert van 1 december 2013).

 

Verstrekkingen

Honorarium

Normale terugbetaling

Verhoogde terugbetaling

Bilanzitting

30,45 €

22,84 €

27,41 €

Evolutiebilan

43,50 €

32,63 €

39,15 €

Individuele sessie van 30 min

21,75 €

16,32 €

19,58 €

Individuele sessie van 1 uur

43,50 €

32,63 €

39,15 €

Collectieve behandelingszitting

11,19 €

 8,40 €

10,08 €

 

 

 

 

Logopedie, Maldegem, Donk, Kleit, Adegem, Middelburg, Sint-Laureins, Sijsele, leerproblemen, articulatiestoornissen, taalproblemen, stemproblemen, laryngectomie, dyslexie, uitspraak, leesstoornissen, rekenstoornissen, spellingsstoornissen, Eeklo